Trí tuệ nhân tạo

Tăng tốc thời gian để hiểu rõ hơn với trí tuệ nhân tạo và học sâu

Vượt qua những trở ngại AI của bạn

Nghĩ rằng AI nằm ngoài tầm với của tổ chức của bạn? Nghĩ lại. Các công nghệ và công cụ của Intel® giúp việc sử dụng AI để giải quyết các thách thức kinh doanh của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Bắt đầu bằng cách khai thác nhiều hơn từ bộ xử lý Intel® Xeon® Scalable mà bạn có thể đã sở hữu bằng cách sử dụng các công cụ và tối ưu hóa của Intel®. Sau đó, khi nhu cầu của bạn phát triển, hãy dễ dàng thêm các bộ tăng tốc AI của chúng tôi, chẳng hạn như Habana® Gaudi®2 và Habana® Greco™ hoặc các sản phẩm GPU rời đồ họa Intel® Iris® X e của chúng tôi .

Các công nghệ của chúng tôi cho phép bạn tối ưu hóa hiệu suất để mang lại kết quả nổi bật, ngay cả khi không có chuyên môn sâu về AI. Kết quả cuối cùng là tăng tốc thời gian tiếp thị cho các dịch vụ hỗ trợ AI trên mọi ngành.