Giải pháp

CHÚNG TÔI CAM KẾT

Giải pháp của chúng tôi kết hợp các ngăn phần cứng và phần mềm giám sát và tự động hóa độ mờ của cửa sổ, với các cảm biến siêu âm đo các yếu tố chính để tạo ra các điều kiện tối ưu.